Tại sao là ONEPBX?

Lợi ích cho doanh nghiệp

HỆ THỐNG TELESALES SẼ GIÚP BẠN
HỆ THỐNG CUSTOMER SERVICES SẼ GIÚP BẠN

GIẢI PHÁP CLOUD PBX CHO

Chính Sách Giá Linh Hoạt

ONEPOS CORP có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Sẵn sàng đưa ra chiến lược cũng như kế hoạch phù hợp với mục tiêu cho Doanh nghiệp

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Your text

Your text

Your text

Your text

Your text

Your text

ONEPBX-01

05

Nhân viên

100.000 VNĐ/Tháng

Tra cứu lịch sử cuộc gọi

Chặn số

Ghi âm cuộc gọi

Dung lượng lưu trữ ghi âm 10GB

Miễn phí cài đặt kịch bản tổng đài

ONEPBX-02

10

Nhân viên

200.000 VNĐ/Tháng

Tra cứu lịch sử cuộc gọi

Chặn số

Ghi âm cuộc gọi

Dung lượng lưu trữ ghi âm 20GB

Miễn phí cài đặt kịch bản tổng đài

ONEPBX-03

20

Nhân viên

300.000 VNĐ/Tháng

Tra cứu lịch sử cuộc gọi

Chặn số

Ghi âm cuộc gọi

Dung lượng lưu trữ ghi âm 30GB

Miễn phí cài đặt kịch bản tổng đài

ONEPBX-04

30

Nhân viên

400.000 VNĐ/Tháng

Tra cứu lịch sử cuộc gọi

Chặn số

Ghi âm cuộc gọi

Dung lượng lưu trữ ghi âm 40GB

Miễn phí cài đặt kịch bản tổng đài

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Price for 1 minute

Your text

Your text

Your text

Your text

Your text

Your text

ONEPBX-05

40

Nhân viên

500.000 VNĐ/Tháng

Tra cứu lịch sử cuộc gọi

Chặn số

Ghi âm cuộc gọi

Dung lượng lưu trữ ghi âm 50GB

Miễn phí cài đặt kịch bản tổng đài

ONEPBX-06

50

Nhân viên

600.000 VNĐ/Tháng

Tra cứu lịch sử cuộc gọi

Chặn số

Ghi âm cuộc gọi

Dung lượng lưu trữ ghi âm 60GB

Miễn phí cài đặt kịch bản tổng đài

ONEPBX-07

60

Nhân viên

700.000 VNĐ/Tháng

Tra cứu lịch sử cuộc gọi

Chặn số

Ghi âm cuộc gọi

Dung lượng lưu trữ ghi âm 70GB

Miễn phí cài đặt kịch bản tổng đài

ONEPBX-08

100

Nhân viên

0 VNĐ/Tháng

Tra cứu lịch sử cuộc gọi

Chặn số

Ghi âm cuộc gọi

Dung lượng lưu trữ ghi âm 100GB

Miễn phí cài đặt kịch bản tổng đài

Khách hàng của chúng tôi

OnePos là phần mềm quản lý bán hàng phổ biến nhất hiện nay. Với 70.000 cửa hàng đang sử dụng với hơn 4.000 cửa hàng mới mỗi tháng.

 

AoThun.vn

 

Đặc sản Đà Lạt L’ang Farm

 

Master Beef

 

Cửu Long Jewelry

 

Dịch vụ truyền hình số VTC

 

Thời trang Chivaro

Kinh nghiệm kinh doanh

Bài học thành công

Kiến thức kinh doanh

Mẹo hay trong kinh doanh