Plugin thanh toán bằng thẻ cào sử dụng API bên nganluong.vn. Bao gồm nhiều loại thẻ khác nhau Viettel, Mobifone, Vinaphone. Plugin có tích hợp sẵn lưu lại số dư nếu khách hàng nạp tiền nhiều hơn tổng tiền cần thanh toán.

Thanh toán thẻ cào

Có lưu số dư khi nạp thẻ có giá trị nhiều hơn tổng đơn hàng theo email của khách. Cả chưa đăng nhập và đã đăng nhập. Áp dụng số dư cho các lần thanh toán tiếp theo

Có gợi ý giá trị thẻ cần nạp để có thể thanh toán.

Trường hợp số dư nhiều hơn hoặc bằng giá trị đơn hàng

Nếu số dư nhiều hơn hoặc bằng giá trị đơn hàng thì không cần nạp thẻ nữa. mà khách có thể tiến hành thanh toán ngay.

 

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

200.000

Tích hợp thanh toán thẻ cào điện thoại vào Woocommerce - Tích hợp thanh toán thẻ cào điện thoại cho Woocommerce
  • Cập nhật sản phẩm trong tương lai
  • Chất lượng kiểm duyệt bởi Web2M
  • Hỗ trợ miễn phí
  • Đảm bảo giá thấp nhất
  • 0 đã bán
  • 0 đánh giá
  • 513 xem

Thông tin

Last Update:4 Tháng Bảy, 2020
Relased:4 Tháng Bảy, 2020